Plačilni in delovni pogoji v socialnem varstvu (WICARE) – anketa

V imenu kolegov iz Evropske konfederacije sindikatov javnega sektorja (EPSU), vas z letakom seznanjamo s projektom Plačilni in delovni pogoji v socialnem varstvu: WICARE

Namen projekta je izboljšati sindikalne informacije o plačah in delovnih pogojih v sektorju socialnovarstvenih storitev v Evropi (gre za skupno pobudo EPSU, dveh raziskovalnih inštitutov – AIAS na Univerzi v Amsterdamu in CELSI ter v Bratislavi – skupaj s fundacijo WageIndicator). Projekt poteka od decembra 2013 do decembra 2014, podpira pa ga Evropska komisija (št. VS/2013/0404).

Vsi rezultati bodo na voljo na spletni strani projekta WICARE, vključno s povzetki glavnih ugotovitev v 22 jezikih. WICARE zajema dejavnosti nege v domovih, oskrbo na domu, otroško varstvo, socialno delo, svetovanje, socialno skrbstvo, pomoč beguncem, pomoč skupnostim in podobne socialnovarstvene storitve.

V okviru projekta je pripravljena tudi anketa, ki  vsebuje vprašanja o plačah in dodatkih, delovnih urah, pokojninskem zavarovanju, delovnih pogojih in delovnih obremenitvah, pogodbi o delu, zaposlitveni strukturi in veščinah, kolektivni pogodbi in zadovoljstvu s plačo. Spletno anketo je mogoče izpolniti na spletu:

http://www.mojaplaca.si/domov/placi/vprasalnik-o-placi/anketa-o-placi-delavcev-v-zdravstveni-oskrbi

Vabljeni, da jo izpolnite v čim večjem številu. Zagotovo bodo odgovori vas in vaših sodelavcev prispevale k večji informiranosti institucij v EU glede stanja na področju socialno varstvenih dejavnosti v Sloveniji, ki zagotovo ni rožnat. Rezultati bodo prav tako dosegljivi na njihovi spletni strani projekta http://www.epsu.org/a/10010

Hvala za sodelovanje.