NEDOPUSTNA ZAHTEVA UKC MARIBOR

Sindikat zdravstva in socialnega skrbstva je vodstvo UKC Maribor na skupnem sestanku opozoril na nedopustno zahtevo po komuniciranju zdravstvenega kadra v hrvaškem jeziku. Zlasti pa ostro obsojamo pritiske na zaposlene, da se jim v primeru odklonitve dodatnega izobraževanja (jezikovi tečaji) posredno grozi z odpovedjo pogodbe o zaposlitvi.

Omenjeno ravnanje delodajalca je v očitnem nasprotju z določili Zakona o opravljanju zdravstvenih poklicev v RS za državljane drugih držav članic EU, Zakona o pacientovih pravicah in delovnopravne zakonodaje. Javni zdravstveni zavod je v okviru poteka delovnega procesa dolžan spoštovati obveznost poznavanja in uporabe slovenskega jezika, v svojih splošnih aktih pa je dolžan določiti stopnjo znanja jezika in način preverjanja izpolnjevanja tega pogoja za posamezna delovna mesta.

Na naš poziv se je v zvezi s to aktualno problematiko odzvala tudi Zbornica zdravstvene in babiške nege (priloga).