Ugodnosti za člane SZSSS

Ugodnosti za člane SZSSS

ZIMSKE POČITNICE
Rezervirajte do 08.02.2018 in vam podarimo 20 % POPUST! SAMO ZA ČLANE SINDIKATA SZSS IN NJIHOVE DRUŽINSKE ČLANE

Solna soba je posebna soba, ki je v celoti obdana s plastjo soli. Posebna naprava halogenerator v sobo vpihava suhi solni aerosol, ki ustvari mikroklimo podobno klimi na morju ali v rudnikih soli. Solne terapije so namenjene odraslim in otrokom od šestega meseca naprej. Priporočamo jih vsem, ki imajo težave z dihali ali kožo, kot tudi tistim, ki si želijo sprostitve po napornem dnevu. Prav tako pa se solne terapije uporabljajo tudi v preventivne namene pred virusnimi obolenji in bakterijskimi okužbami. Že z 1 solno terapijo v vaše telo vdihnete isto količino soli, kot če bi bili 3 dni na morju. Pomagajte svojim dihalom!

Pravna pomoč

Vsem članom Sindikata zdravstva in socialnega skrbstva je na voljo brezplačna pravna pomoč. Zato se v primeru, da potrebujete nasvet, informacijo ali pomoč, ko želite zavarovati pravice iz dela, delovnega razmerja ali socialnega položaja, zglasite v pravni službi najbližje Območni organizaciji ZSSS.

Višje jubilejne nagrade za člane Sindikata zdravstva in socialnega skrbstva Slovenije

Zaposlenemu v zdravstvu in socialnem varstvu pripada jubilejna nagrada v višini:
 
* za 10 let delovne dobe 288,76 eurov,
* za 20 let delovne dobe 433,13 eurov,
* za 30 let delovne dobe 577,51 eurov.

 

Vendar pa članu sindikata pripada za 20 odstotkov višja jubilejna nagrada. Zahtevo za izplačilo jubilejne nagrade iz prejšnjega stavka vloži sindikat, na predlog člana.

Višje solidarnostne pomoči za člane Sindikata zdravstva in socialnega skrbstva Slovenije

Članu  sindikata pripada za 20 odstotkov višja solidarnostna pomoč, ki jo na podlagi kolektivne pogodbe izplačuje delodajalec. Do izplačila solidarnostne pomoči je upravičen  član sindikata, če njegova osnovna plača v mesecu, ko se je zgodil primer (bolniška, invalidnost, smrt ožjega družinskega člana, naravna nesreča), ne presega oziroma ne bi presegala višine 130 odstotkov minimalne plače (v primeru požara in naravne nesreče te omejitve ne veljajo). Zahtevo za izplačilo solidarnostne pomoči vloži sindikat, na predlog člana (torej mora član svoj sindikat pri delodajalcu o tem obvestiti), v roku 60 dni od nastanka primera oziroma od trenutka, ko je bil upravičenec zmožen vložiti predlog.