Odbor ZSSS za enake možnosti zavrača izhodišča Bele knjige o pokojninah, ki izboljšujejo položaj najbogatejših, ukinjajo načelo solidarnosti in posledično prerazdeljevanje znotraj sistema. Nova pokojninska reforma bi morala slediti skupnim ciljem in vrednotam, kot so pravična družba, solidarnost, varna starost in dostojne pokojnine.

V skladu z veljavnim Dogovorom o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2016, se s 1.9.2016 uveljavijo vrednosti plačnih razredov iz plačne lestvice uveljavljena s 1.6.2012. Naj spomnimo, da je bila v okviru varčevalnih ukrepov plačna lestvica v letu 2013 znižana, pri čemer sindikati nismo pristali na linearna znižanja, ampak smo zahtevali, da posegov v najnižje vrednotena delovna mesta ni oz. so minimalna.

27. junij 1991 - ob 1:15 minut se začne vojna za Slovenijo. Enote JLA zapustijo vojašnice, pride do prvih spopadov, barikade ohromijo gibanje.

Na letošnjem kolesarskem Polimaratonu, 4.6.2016 na Ptuju, so naši člani zastopali sindikalne barve ter z nami podelili nekaj utrinkov.

Sindikat zdravstva in socialnega skrbstva Slovenije je tudi letos organiziral tradicionalni izobraževalni seminar za predsednike sindikatov zavodov in druge sindikalne zaupnike. Na letošnjem seminarju v Moravskih Toplicah so bile s strani s strani strokovnjakov predstavljene aktualne teme, s katerimi se sindikalni zaupniki pri svojem delu vsakodnevno srečujejo:

Pred poslopjem vlade smo se 9.6.2016 pet minut do dvanajstih zbrali predstavniki sindikatov javnega sektorja, kot odziv na enostranski izstop vlade RS iz pogajanj o plačah javnih uslužbencev. Z vnaprej načrtovanim izstopom iz pogajanj je ta namreč posegla v eno temeljnih delavskih pravic: v pravico do pogajanj o ceni dela.